ارسال پیام برای بالابر نفری | بالابر مفصلی 12 و 15 متر

بالابر نفری | بالابر مفصلی 12 و 15 متر

بازدید:۵١ | ا

فروش بالابر نفری ، بالابر مفصلی 12 متری ، بالابر مفصلی 15 متر


توضیح:

نیروی الکتریکی
قابلیت گردش کفی 355 درجه
ارتفاع جمع شده 2 متر برای حمل آسان در راهروها
شعاع چرخش فشرده 2.85 متری و عرض 1.35 متر کار در مناطق شلوغ و پرتراکم را ممکن می کند.
کنترل کامل در سبد
بهبود امنیت از طریق محدودکننده بار در سبد
مقاوم، قابل اعتماد و نگهداری آسانبالابر مفصلی 15 متریتوضیح:

نیروی محرکه کاملا از برق
2 متر ارتفاع جمع شده برای حرکت آسان در راهروها
3.7 متر شعاع چرخش کوتاه و 1.5 متر عرض که کار در مناطق شلوغ و پرتراکم را ممکن می کند.
مرکز کاملا مناسب کنترل
بهبود امنیت از طریق محدودکردن بار در سبد
مقاوم، قابل اعتماد و نگهداری آسان

1 / 1
بالابر نفری | بالابر مفصلی 12 و 15 متر


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار