بالابر نفربر ضد انفجار

بازدید:٣۴٢ | ا

شرکت پیشرو بالابر فارس

تولید کننده انواع بالابر های متحرک ضد انفجار
بالابر های ضد انفجار قابل استفاده در پتروشیمی و پالایشگاه و شرکت های نفت میباشد.
بالابر های ضد انفجار کاملآ ضد انفجار و ضد جرقه و دارای تآییده و وندور شرکت نفت های کشور میباشد.
بالابر ها مخصوص محیط های حساس و مهم شرکت نفت برای جلوگیری از هرگونه انفجار میباشد.

تلفن: ۳-۳۷۷۴۵۴۰۰-۰۷۱
۳۷۷۴۵۴۰۵
مدیر فروش و بازرگانی: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳

www.pishrobalabar.com
www.pishrobalabar.ir

بالابر نفربر ضد انفجار
www.pishrobalabar.com