ارسال پیام برای بالابر نفری | بالابر تلسکوپی 43 متر

بالابر نفری | بالابر تلسکوپی 43 متر

بازدید:١١۵ | ا

فروش بالابر نفری ، بالابر تلسکوپی ، بالابر تلسکوپی 43 متر

بالابر تلسکوپی 43 متری

توضیح:

بار مقطعی: 450 کیلوگرم (3 نفر) یا 230 کیلوگرم (2 نفر)
قسمت سه گوش بوم به صورت افقی 150 درجه و عمودی 140 درجه قوس حرکت
حداکثر 20 متر دسترسی افقی
قابلیت عبور از شیب تا 40 درصد
قفل دیفرانسیل هیدرولیک و 38 سانتی متر فاصله از زمین برای بهبود در سطوح ناهموار
چرخش متداوم صفحه حرکت 360 درجه
کنترل بخشی و همزمان برای سرعت و دقت بالاتر
مقاوم، قابل اعتماد و نگهداری آسان
سوخت دیزلی و دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001

1 / 1
بالابر نفری | بالابر تلسکوپی 43 متر