کمپرسور CompAir

بازدید:٧۵ | ا

کمپرسور L15
ساخت کمپانی CompAir آلمان
با توان 15 کیلووات
ظرفیت 2/70 تا 1/80 مترمکعب بر دقیقه
فشار کاری 7 تا 13 بار
موجود در شرکت مهندسی نوآورهوا

کمپرسور CompAir
www.noavarhava.com