جابجایی بار و کالا به شهرستان

بازدید:١٠٠ | ا

شرکت حمل ونقل. بهاره آسیا

#ازتهران وحومه به کل نقاط کشور

ارائه خدمات با نیسان،
هیوندا،
بادسان،
ایسوزو،

( دربستی و روباری)
تک۱۰تن
ده چرخ
،تریلی_کفی،بغلدار،
ترانزیت چادری
،سواری کش،وانواع کشنده ها.
(بیمه تا 30 میلیون تومان رایگان)

جابجایی بار و کالا به شهرستان