ارسال پیام برای بشکه گیر | بشکه گیر لیفتراک

بشکه گیر | بشکه گیر لیفتراک

بازدید:٨٨ | ا

فروش بشکه گیر ، بشکه گیر لیفتراک

بشکه گیر لیفتراک

ظرفیت بشکه گیر : 350 کیلوگرم

ارتفاع بالابری : 1425 میلی متر

طول شاخک ها : 1190 میلی متر

عرض شاخک ها : 890 میلی متر

وزن خالص : 155 کیلوگرم

1 / 1
بشکه گیر | بشکه گیر لیفتراک