ارسال پیام برای ویدیوی کارکرد عملی ورودیها دیجیتال در اینورتر

ویدیوی کارکرد عملی ورودیها دیجیتال در اینورتر

بازدید:٢۶ | ادر جلسه قبل در مورد ترمینالهای ورودی دیجیتال صحبت کردیم. در این قسمت میخواهیم در مورد کارکرد عملی این ورودیها صحبت کنیم و کارکرد عملی آن را ببینیم. برای فعال کردن ورودیهای دیجیتال باید وارد ورودیهای A02 بشویم. این پارامتر بر روی تنظیمات کارخانه ذخیره شده و نیازی نیست که تغییرات دیگری ایجاد میکنیم پس دکمه STR را میزنیم. چون میخواهیم کنترل سرعت اینورتر توسط keypad روی اینورتر باشد پس A01 را روی ۰ قرار بدهیم و STR را بزنیم. حال میخواهیم بوسیله یک کلید Start به ترمیناهای ورودی دیجیتال فرمان بدهیم و تغییرات آنرا روی خروجی اینورتر ببینیم. برای اتصالات کافی است که یک سر ورودی را به سر CM بدهیم و سر دیگر را وارد ترمینال ۱ کنیم.

plcmen.ir/part-six-hyundai-inverter