ارسال پیام برای ویدیوی افزایش سرعت موتور با اینورتر

ویدیوی افزایش سرعت موتور با اینورتر

بازدید:٣١ | ادر این جلسه میخواهیم در مورد ماکزیمم فرکانس، فرکانس Base و افزایش سرعت موتور صحبت کنیم. مطالبی که در قسمت قبل بصورت تئوری صحبت کردیم را در این قسمت میخواهیم بصورت عملی آموزش دهیم.

ابتدا باید اینورتر را به تنظیمات کارخانه برگردانیم وارد پارامتر B12 میشویم و ۱ را ذخیره میکنیم و دکمه STR را میزنیم. در این برنامه میخواهیم Start/Stop را از طریق keypad اصلی رو اینورتر و تغییر سرعت را از طریق پتاسیومتر کنترل کنیم. پارامتر A04 برای کترل فرکانس و کنترل سرعت است که روی ترمینالهای ورودی آنالوگ ذخیره میکنیم و از طریق A02 ترمینالهای ورودی را روی صفر ذخیره میکینم. اگر وارد پارامتر A04 بشویم فرکانس ۶۰ هرتز را به ما میدهد یعنی ماکزیمم فرکانسی که قرار است موتور با آن کار کند ۶۰ هرتز است. و اگر وارد پارامتر A03 بشویم فرکانس پایه ۶۰ هرتز است یعنی موتور در فرکانس ۶۰ هرتز به بیشترین مقدار ولتاژ خود دست پیدا میکند.

http://www.plcmen.ir/eighth-hyundai