ایزولاتور

ارسال در محصولات و خدمات صنعت گذاران خاورمیانه
ا

طراحی و پیاده سازی انواع هودهای میکروبیولوژی در کلاس های مختلف، ایرشاور ، باکس فیلتر ، پاس باکس و دیگر تجهیزات بیمارستان صحرایی و کلین روم.

ایزولاتور