ایزولاتور

ارسال در محصولات و خدمات صنعت گذاران خاورمیانه
ا

طراحی و پیاده سازی انواع هودهای میکروبیولوژی در کلاس های مختلف، ایرشاور ، باکس فیلتر ، پاس باکس و دیگر تجهیزات بیمارستان صحرایی و کلین روم.

ایزولاتور
 • صنعت گذاران خاورمیانه
 • تلفن ثابت: ٠٢۵٣۶۵۵١۶٠٩ تماس
 • فکس:
 • موبایل: ٠٩١٢۵۵١۶۴۵٠ تماس
 • وبسایت:
 • ایمیل: mahish@chmail.ir
 • کشور: ایران
 • استان: قم
 • شهر: قم
 • آدرس:
 • صفحه اختصاصی صنعت گذاران خاورمیانه   sanat.ir/sanatgozaran
 • ثبت پیام یا سفارش