ارسال پیام برای ویدیوی ورودی های دیجیتال در اینورتر n500e

ویدیوی ورودی های دیجیتال در اینورتر n500e

بازدید:٢٩٩ | ا

ورودی های دیجیتال در اینورتر n500e

در این قسمت میخواهیم در مورد ورودیهای دیجیتال صحبت کنیم. ترمینالهای ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی هستند و اینورترهای هیوندای دارای ۶ عدد ترمینال دیجیتال هستند که هر کدام از این ترمینالهای میتوانند یکی از ۲۴ فرمان را انجام دهند یعنی ترمینال شماره ۱ حرکت چپگرد و ترمینال شماره ۲ حرکت راستگرد و یا ترمز.

انواع فرمانهای که میتوانیم از طریق ترمینالهای دیجیتال به اینورترهای هیندای وارد کنیم. برای فرمان دادن به ترمینال شماره ۱ برای اینکه حرکت راستگرد یا چپگرد را انجام دهد کافی است که وارد پارامتر C01 بشویم و یکی از این ۲۴ فرمان را بر روی آن ذخیره کنیم.

plcmen.ir/part-five-hyundai-inverte