ارسال پیام برای ویدیوی تغییر سرعت از کلیدهای اینورتر

ویدیوی تغییر سرعت از کلیدهای اینورتر

بازدید:٣٠۵ | ا

تغییر سرعت بوسیله کلیدهای up & down

در این جلسه قرار است در مورد کلیدهای تغییر سرعت اینورتر از طریق کلیدهای up & down روی صفحه کلید اینورتر صحبت کنیم.

این ویژگی بیشتر در مکانهای استفاده میشود که موتور در سرعت ثابت استفاده شود و بخواهیم از ریپلهای سرعت جلوگیری کنیم. منظور از سرعت ثابت این نیست که حتما موتور با فرکانس ۵۰ هرتز بچرخد. موتور میتواند با سرعت های دیگر مثل ۴۰ تا ۵۰ و یا حتی ۱۰۰ هرتز بچرخد. این ویژگی بیشتر بر روی جرثقیلهای سنگین در کارخانه جات استفاده میشود چو حرکت اکثر موتور های این جرثقیلها بصورت ثابت است و نیاز به تغییر سرعت ندارند و میتوانیم از این اینورترها برای ثابت کردن سرعت موتور جرثقیلها در بازه ی سرعت مورد نظر قرار بدهیم.

plcmen.ir/part-iv-video-tutorial-in