ارسال پیام برای ویدیوی کنترل سرعت اینورتر از پتاسیومتر خارجی

ویدیوی کنترل سرعت اینورتر از پتاسیومتر خارجی

بازدید:٣٠٧ | ا

در این جلسه قرار هست در مورد کنترل سرعت اینورتر از طریق پتاسیومتر خارجی صحبت کنیم. این ویژگی بیشتر در دستگاههایی کاربرد دارد که اپراتور بخواهد در بازه های زمانی مختلف سرعت موتور را تغییر بدهد و اگر پتاسومتر روی Keypad باشد و اینورتر در تابلو برق قرار داشته باشد شما نمیتوانید این تغییر سرعت را انجام دهید لذا کافی است که از طریق ترمینال های ورودی آنالوگ و یک پتاسومتر این کار را انجام بدهید. و یک کنترل سرعت را انجام بدهید.

plcmen.ir/part-third-hyundai-invert