ارسال پیام برای دیگ بخار زغال سنگ سوز

دیگ بخار زغال سنگ سوز

بازدید:٢۶٨ | ا

دیگ بخار زغال سنگ سوز برای مکان هایی که سوخت مایع گران است استفاده می شود و ظرفیت آن طبق نیاز مشتری ساخته می شود.
این دستگاه جهت دیگهای بخار و آبگرم فایر تیوپ و واتر تیوپ زغال سنگ سوز استفاده می شود. و بر اساس ظرفیت دیگ و سایز کوره ساخته می شود
کشور افغانستان از این نوع دیگ بیشتر استفاده می کند.بخارسازه جزء صادرکننده گان به افغانستان می باشد.

1 / 1
دیگ بخار زغال سنگ سوز
http://www.bokharsazeh.com/%D9%85%D