ارسال پیام برای آبكاري مسجمه از جنس گچ با فانتاكروم البرز

آبكاري مسجمه از جنس گچ با فانتاكروم البرز

بازدید:٨۶ | ا

ويدئو آموزشي البرز كروم

اين ويدئو در كارگاه شركت البرز كروم توسط مشتري خوب ما از اروميه تهيه شده است.

پس از اموزش توسط مهندسين شركت البرز كروم ، مشتري خوب ما شروع به اجراي ابكاري بر روي مجسمه كردند.

همانطور كه مشاهده ميكنيد مجسمه هيچ زيرسازي خوبي ندارد، اما به دليل كيفيت بالاي مواد فانتاكروم البرز، براقيت مجسمه بي نظير است.

آموزش از ما

اجراي آبكاري توسط شما

با البرز كروم بي ارزشترين متريال چون الماس مي درخشد.
09354257478
02633342533
fantachromealborz@
www.alborzchrome,ir

1 / 1
آبكاري مسجمه از جنس گچ با فانتاكروم البرز
http://www.alborzchrome.ir/2017/10/