ارسال پیام برای ایرانول ATF-III

ایرانول ATF-III

بازدید:٢ | ا


روغن دنده خودرو اتوماتیک

ایرانول ATF-III با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هیدروژناسیون (Hydro finishing) و مواد افزودنی ویژه با خواص عالی انتقال نیرو، ضد سائیدگی و ضد اکسیداسیون تولید گردیده است.

1 / 1
ایرانول ATF-III