ایرانول Coral

ارسال در محصولات و خدمات شركت روانساز گستر تاو
ا


روغن موتوردیزلی - دريايي (4 زمانه)

ایرانول Coral با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده‌است.

ایرانول Coral

لیست قیمت محصولات شركت روانساز گستر تاو
عنوان کالا واحد قیمت (تومان) تاریخ اعلام
قیمت ایرانول ATF-II بشکه 208 لیتری 2,200,000 تومان 320 روز قبل
قیمت بهران سمند ویژه بشکه 208 لیتری 1,500,000 تومان 341 روز قبل
قیمت بهران هيدروليك H46 208 لیتری بشکه 1,070,000 تومان 351 روز قبل
قیمت بهران توربو دیزل بشکه 208 لیتری 1,550,000 تومان 353 روز قبل
قیمت بهران یاقوت بشکه 208 لیتری 2,050,000 تومان 354 روز قبل
قیمت پارس ماهان EP بشکه 208 لیتری 1,900,000 تومان 360 روز قبل
قیمت بهران کمپرسور VDL بشکه 208 لیتری 1,250,000 تومان 366 روز قبل
قیمت بهران صحرا بشکه ۲۰۸ لیتری 10,700,000 تومان 368 روز قبل
قیمت روغن توان 40 بشکه 208 لیتری 1,000,000 تومان 369 روز قبل
قیمت روغن پارس قطره بشکه 208 لیتری 900,000 تومان 372 روز قبل
قیمت بهران حرارت بشکه 208 لیتری 1,300,000 تومان 373 روز قبل
قیمت پارس بابک ویژه بشکه 205 لیتری 1,250,000 تومان 375 روز قبل
قیمت بهران حرارت بشکه 208 لیتری 1,300,000 تومان 380 روز قبل
قیمت بهران بردبار 220 بشکه 208 لیتری 1,350,000 تومان 381 روز قبل
قیمت ایرانول ATF-III بشکه 208 لیتری 2,500,000 تومان 381 روز قبل
قیمت بهران مقاوم K بشکه 208 لیتری 1,450,000 تومان 382 روز قبل
قیمت بهران آبکار68،ویژه 145 بشکه 208 لیتری 1,380,000 تومان 383 روز قبل
قیمت بهران گردان ویژه 56 بشکه 208 لیتری 1,800,000 تومان 391 روز قبل
قیمت ایرانول 10w40-Royal 5 لیتری 113,510 تومان 397 روز قبل
قیمت ایرانول ATF-II 1 لیتری پلاستیک 11,900 تومان 400 روز قبل
قیمت ایرانول 10w40- 206 3.5لیتری پلاستی 59,149 تومان 408 روز قبل
قیمت ایرانول ATF-III 1 لیتری پلاستیک 16,661 تومان 408 روز قبل
قیمت ایرانول Royal Plus 4 لیتری پلاستیک 91,540 تومان 408 روز قبل
قیمت ایرانول 16000- 20w50 4 لیتری فلزی 39,151 تومان 408 روز قبل
قیمت ایرانول Lenj 2 چلیک پلاستیکی 154,914 تومان 408 روز قبل