بهران سوپر پیشتاز 10W-40

بازدید:٣ | ا

بهران سوپرپیشتاز 10W-40، روغن موتور بنزینی است که برای روانکاری خودرو های با طراحی موتور سال 2002 و بعد از آن که این سطح کیفیت برای آنها توصیه شده، پیشنهاد می شود.

بهران سوپر پیشتاز با استفاده از روغن های پایه معدنی و سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی ویژه تولید می شود. این روغن مورد تایید شرکت دایملر آلمان است.

مزیت ها

مقاومت در برابر اکسیداسیون بسیار خوب و در نتیجه کاهش تولید لجن ورسوب
قدرت روانکاری عالی ومحافظت از قطعات در برابر سایش
قابلیت کارکرد در گستره وسیع دمایی
محافظت از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی
موثر بر کاهش مصرف سوخت

بهران سوپر پیشتاز 10W-40