اجاره باند و لوازم نورپردازی

بازدید:٢٧۵ | ا

اجاره باند و لوازم نورپردازی
تجهیزات نورپردازی مراسم یا به طور کلی رقص نور، شامل اقلامی است که نور های مختلف و متحرک را در فضا متصاعد کرده و مجالس را زیبا تر می کنند.
در این میان لوازمی هستند که در زیر مجموعه تجهیزات نورپردازی مجالس قرار می گیرند اما برای زیبا کردن مراسم از هیچ نوری استفاده نمی کنند.
یکی از شناخته شده ترین این دستگاه ها، دستگاه مه ساز یا همان یخ خشک است که با دودی که از خود متصاعد می کنند به رنگ ها و نورهای موجود در فضا جلوه بهتری می‌دهد.

اجاره باند و لوازم نورپردازی
http://www.clubrenter.com/rent/soun