الکترود جوشکاری

بازدید:٢٠۶ | ا

شرکت صنعتی سیم آور

وارد کننده و توزیع کننده معتبرترین برندهای انواع الکترود - سیم جوش معمولی و تخصصی می باشد
سیم جوش استیل
سیم جوش آلومینیوم
سیم جوش CO2
الکترود استیل
الکترود چدن
7018
6013
7010
ESAB BOHLER HYUNDAI ORELKON AMA

الکترود جوشکاری