پارس توربين

بازدید:۵ | ا

پارس توربین، با بهره گیری از روغن پایه بسیار مرغوب و مواد افزودنی ویژه جهت استفاده در توربین های آب، بخار و گاز تولید گردیده است.

ويژگي ها:
· مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون

· پایداری حرارتی عالی

· مقاومت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی

· جلوگیری از تشکیل کف پایدار

· قابلیت جداسازی هوا

· خاصیت جداپذیری عالی از آب

پارس توربين