پارس اقيانوس

بازدید:۵ | ا

پارس اقيانوس، با بهره گيري از روغن پايه بسيار مرغوب و مواد افزودني ويژه با قليائيت بالا جهت استفاده در موتورهاي پرقدرت ديزلي دو زمانه(Engine Cylinder Oil) دريايي، در شرايط عملكردهاي دما و فشار بالا، توليد گرديده است.ويژگي ها:

· حداقل ايجاد رسوب در قطعات موتور به دليل خاصيت قوي

· پاك كنندگي(TBN) بالا

· جلوگيري از سايش در قطعات سيلندر و رينگ پيستون

پارس اقيانوس