قیمت و مشخصات رول فرمینگ ورق شادولاین

بازدید:۵ | ا

فرايند رول فرمينگ يک فرايند توليد پيوسته پروفيل مورد نظر مي باشد که از تعدادي رول، که در حال دوران حول محور خودشان در دستگاه رول فرمینگ هستند تشکيل شده است. در اين فرايند ، ابتدا قبل از فرایند رول فرمینگ، ورق فلزي به اندازه ي عرض مورد نياز بريده شده و به صورت کويل در مي آيد و به دستگاه رول فرمینگ تغذيه مي شود. در طول اين فرايند ورق با عبور ازجفت رول های دستگاه رول فرمینگ ، که دروازه ناميده مي شود ، به صورت پيوسته به پروفيل مورد نظر تبديل شده و در پايان خط توليد رول فرم به اندازه هاي طولي مورد نظر بريده و بسته بندي مي شود.
لوتوس کمپانی سازنده تخصصی انواع دستگاه های رول فرمینگ
Channel: @lotosforming
website:

قیمت و مشخصات رول فرمینگ ورق شادولاین
http://www.lotosforming.com/User/fa