روغن دنده خودرو ماك اي پي 90-140

بازدید:٩ | ا

ويژگي هاي مهم
روغن دنده ماك اي پي (E P) با بكارگيري روغن پايه بسيار مرغوب پالايش شده در شركت تهران مارال همراه با مواد افزودني لازم توليد و عرضه مي شود .

مواردكاربرد
روغن دنده ماك اي .پي بطور عمده جهت چرخ دنده هايي كه درزير بارهاي سنگين از قبيل جعبه دنده هاي وسايط نقليه موتوري كه در برابر روغن معدني خاص بدون مواد افزودني بقدر كافي استقامت نداشته باشد مناسب است . بايد دانست مصرف اين روغن تا فشار معيني امكان پذير است و در صورت فشار فوق العاده بايد از روغن E . P .S استفاده شود .

سطح كيفيت

انجمن نفت آمريكا API GL4

روغن دنده خودرو ماك اي پي 90-140