روغن موتور الیت قطران

بازدید:۶ | ا

روغن موتور الیت قطران با استفاده از روغن پایه پارافینیک و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای بنزینی و دیزلی سبک غیر سوپر شارژ به منظور استفاده در تمامی فصول و مناسب شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

ویژگی ها :
– خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی خوب.
– خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون.
– خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور.
– افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حد خوب.
– استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو مطلوب به منظور روانکاری در دماهای پایین.

نوع بسته بندی:
– کارتن حاوی ۶ عدد ظرف ۴ لیتری فلزی کتابی. – کارتن حاوی ۲۴ عدد ظرف ۱ کوارت فلزی گرد.مطابق با استاندارد ملی شماره ۴۷۸۳ ایران.

سطح کیفیت: API SF/CC
SAE 20W-50

روغن موتور الیت قطران