روغن دنده کارپیه GL-5

بازدید:٩ | ا

روغن دنده کارپیه GL-5 با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب و مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) تولید گردیده است.

این روغن برای دنده های هیپوئید و دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین که تحت شرایط سخت عملیاتی کار می کنند، مناسب می باشد.

نوع بسته بندی:
کارتن حاوی ۱۲ عدد ظرف ۱ لیتری فلزی کتابی.

سطح کیفیت: API GL-5
SAE: 85W-90

روغن دنده کارپیه GL-5