روغن دنده قطران GL-1

بازدید:٩ | ا

این روغن دنده با استفاده از روغن پایه مناسب و مواد افزودنی مورد نیاز تولید گردیده است که برای استفاده در جعبه دنده خودروها تحت شرایط عملیاتی ملایم مناسب می باشد. این روغن به دو صورت ساده و دارای مواد افزودنی مقاوم در مقابل فشارهای بالا (EP) تولید می گردد.

نوع بسته بندی:
– کارتن حاوی ۱۲ عدد ظرف ۱ لیتری پلاستیکی.
– چلیک ۲۰ لیتری پلاستیکی.
– بشکه ۲۰۸ لیتری فلزی.

مطابق با استاندارد ملی شماره ۲۹۷۵ ایران.

سطح کیفیت: API GL-1
SAE: 90, 140, 140 EP
درجه SAE

۹۰

۱۴۰

روش آزمون ASTM

استاندارد ملی ایران

گرانروی کینماتیک در °۱۰۰، cSt

۸/۱۷

۳۰

۴۴۵-D

۳۴۰

شاخص گرانروی (VI) ( حداقل )

۱۰۳

۱۰۶

۲۲۷۰-D

۱۹۵

نقطه اشتعال ، C° ( حداقل )

۲۰۰

۲۱۰

۹۲-D

۱۹۸

نقطه ریزش ، C° ( حداکثر )

۱۵-

۹-

۹۷-D

۲۰۱

دانسیته در C° ۱۵، kg/m³

روغن دنده قطران GL-1