روغن دنده اتوماتیک

بازدید:۵ | ا

شاخص گرانروی بسیار بالا
خاصیت فشارپذیری و هیدرولیکی عالی
ممانعت از تشکیل کف در محیط گیربکس
نقطه ریزش بسیار کم و سیالیت مناسب در دماهای پایین
مقاوم در مقابل زنگ زدگی، خوردگی و سایش

روغن دنده اتوماتیک