روغن دنده (واسکازین)

بازدید:١٠ | ا

این محصول از اختلاط روغن پایه و مواد افزودنی نظیر ضد سایش ، ضداکسیداسیون ، بهبود دهنده VI و نقطه ریزش و بهبود دهنده های فشار پذیری (EP) تولید می شود . که با توجه به مواردکاربرد و مواد افزودنی تشکیل دهنده در سطوح متنوع صنعتی و خودرویی ذیل (اتوماتیک/غیر اتوماتیک) عرضه میگردد .
75W80
85W90
85W140
90EP
140EP
220
1000
کلیه محصولات امکان تولید در گرید های استاندارد ذیل را دارد .
GL1
GL4
GL5