ارسال پیام برای الکترود و سیم جوش تخصصی-جوشن جوش صبا

الکترود و سیم جوش تخصصی-جوشن جوش صبا

بازدید:۵٢ | االکترود و سیم جوش تخصصی

-ارائه سیم ها و تسمه های (Strip) فولادی زنگ نزن(Stainless Steel) ER308,ER309,ER310,ER316,ER347,ER410,ER420 -ارائه سیم های آلیاژی آلومینیوم (Aluminium) ER4043,ER5356,ER1050,ER5183,ER1050

قیت همکار / عمده فروشی :
استعلام قیمت

1 / 1
الکترود و سیم جوش تخصصی-جوشن جوش صبا