ارسال پیام برای الکترود وسیم جوش کبالت-جوشن جوش صبا

الکترود وسیم جوش کبالت-جوشن جوش صبا

بازدید:۵٠ | االکترود وسیم جوش کبالت

- ارائه سیم جوش هایTig,Mig/Mag به شکل تحت گاز محافظ(Gas Shield)، توپودری(Flux Cored Wire)، زیر پودری(Submerged) با تنوع وسیع از مواد کم آلیاژ و پر آلیاژ و آلیاژهای پایه نیکل (Ni-Base Alloy)و پایه کبالت (Co-Base Alloy) و سوپرآلیاژها در سایز های مختلف شامل: ERNiCrCoMo1,ERNiCrMo3,ERNiCr3,N155,L605

قیت همکار / عمده فروشی :
استعلام قیمت

1 / 1
الکترود وسیم جوش کبالت-جوشن جوش صبا