ارسال پیام برای عنصرهای دارای دگرشکلی

عنصرهای دارای دگرشکلی

بازدید:۵۴ | ا

برخی عنصرهای دارای دگرشکلی[ویرایش]
اکسیژن[ویرایش]
اکسیژن به دو شکل گاز اکسیژن (O2) که تنفس میکنیم و گاز اوزون (O3) که سمی است؛ وجود دارد.

کربن[ویرایش]
دو دگرشکل معروف کربن که از گذشته های دور شناخته شده اند، گرافیت و الماس هستند که در دسته جامدات کووالانسی قرار می گیرند. دوده یا کربن بی شکل را هم میتوان آلوتروپ دیگری از کربن در نظر گرفت. فولرنها (به طور مثال C60) و نانولوله های کربنی هم دگرشکل هایی از کربن هستند که در دهه 1990 میلادی شناخته شدند.

گوگرد[ویرایش]
گوگرد به شکل متداول یعنی S8 دیده میشود. گرچه با حرارت دادن، مولکولهای حلقوی باز میشوند و به هم متصل شده و رشته های پلیمری گوگرد را میسازند که آلوتروپ دیگری از گوگرد است. گوگرد در ساختارهای بلوری متفاوت متبلور میشود که دگرشکلهای متعددی برای این عنصر محسوب میشوند.

فسفر[ویرایش]
فسفر سفید، فسفر قرمز و فسفر سیاه سه شکل آلوتروپی عنصر پانزدهم جدول تناوبی هستند که در تعداد پیوند بین اتم های فسفر و تعداد اتم در ذرات سازنده با هم تفاوت دارند. فسفر سفید از مولکولهای P4 ساخته شده؛ در حالی که فسفر قرمز پلیمری از فسفر سفید است و فسفر سیاه هم ساختار لایه ای و مکعبی دارد و از مولکوهای مجزا تشکیل نشده است.
لوتوس کمپانی سازنده تخصصی انواع دستگاه های رول فرمینگ :
کانال تلگرامی @lotosforming:
09133316692 ایمانیان
www.lotosforming.com
آدرس دفترخاورمیانه: ایران،اصفهان،شهرک صنعتی نجف آباد2