ارسال پیام برای مایع سنگ زنی (سینتاتیک) بهزیست ۳۰۱۵

مایع سنگ زنی (سینتاتیک) بهزیست ۳۰۱۵

بازدید:١۴ | ا

مایع سنگ زنی (سینتاتیک)
بهزیست ۳۰۱۵

مایع سنگ زنی (سینتاتیک) بهزیست ۳۰۱۵ مایع شفاف سینتاتیکی با خاصیت جلوگیری از زنگ زدگی بسیار بالاست،که جهت سنگ زنی قطعات با آلیاژهای آهنی، طراحی و تولید گردیده است.

ویژگی‌های محصول مایع سنگ زنی (سینتاتیک) :
اختلاط سریع با آب و تشکیل محلولی پایدار و عدم دو فازی
جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات و دستگاه
طول عمر بیشتر به دلیل پایداری محلول در مقابل فساد میکروبی و عدم بو گرفتگی
عدم پر شدن چشمه های سنگ
خاصیت خنک کاری و شویندگی بسیار بالا
موارد کاربرد مایع سنگ زنی (سینتاتیک):
عملیات سنگ زنی