ارسال پیام برای شستشوی ماشین حمل زباله

شستشوی ماشین حمل زباله

بازدید:١۵ | ا

شستشوی ماشین حمل زباله
شوینده سطوح شهری (محلول در آب)
بهزیست ۱۲۱۶

شستشوی ماشین حمل زباله بهزیست ۱۲۱۶ مایع پاک کننده‌ای قوی با خاصیت ضدعفونی و چربی‌زدایی است که در ماشینهای حمل زباله‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های محصول شستشوی ماشین حمل زباله :
عدم خوردگی بر روی انواع فلز و رنگ بدنه ماشین ها
چربی زدایی
ضدعفونی کننده
از بین بردن بوی تعفن
موارد کاربرد مایع شستشوی ماشین حمل زباله:
شستشوی ماشین های حمل زباله