ارسال پیام برای شوینده جداول و گاردریل ها

شوینده جداول و گاردریل ها

بازدید:١۵ | ا

شوینده جداول و گاردریل ها
شوینده سطوح شهری (محلول در آب)
بهزیست ۱۲۶۲

شوینده جداول و گاردریل ها بهزیست ۱۲۶۲ مایع پاک کننده بر پایه غیر صابونی است که جهت شستشوی جداول، گاردریل ها و سطوح آلوده ناشی از آلاینده های شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی‌های محصول شوینده جداول و گاردریل ها:
عدم خوردگی بر روی انواع فلز و رنگ ها