ارسال پیام برای شوینده سطل زباله

شوینده سطل زباله

بازدید:١۶ | ا

شوینده سطل زباله
شوینده سطوح شهری(محلول در آب)
بهزیست ۱۲۶۵

شوینده سطل زباله بهزیست ۱۲۶۵ مایع پاک کننده‌ای قوی با خاصیت ضدعفونی و چربی زدایی است که برای شستشوی سطل های زباله توسط ماشین‌های سطل شور اتوماتیک شهرداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شستشوی-سطل-زبالهویژگی‌های محصول شوینده سطل زباله:
عدم خوردگی بر روی انواع فلز و رنگ بدنه سطل ها
چربی زدایی
ضدعفونی کننده
از بین بردن بوی تعفن
موارد کاربرد شوینده سطل زباله:
شستشوی سطل های زباله