ارسال پیام برای شوینده صنعتی (محلول در آب)

شوینده صنعتی (محلول در آب)

بازدید:١٨ | ا

شوینده صنعتی (محلول در آب)
بهزیست۱۲۳۱

شوینده صنعتی بهزیست ۱۲۳۱ مایع پاک کننده و میکروب زدا هست که در دستگاههای ماشین کاری برای شستشوی مخازن و مجاری، طراحی و تولید گردیده است.

ویژگی‌های محصول شوینده صنعتی:
چربی زدایی
ضدعفونی کننده
افزایش طول عمر مایعات ماشین کاری قابل اختلاط با آب
کف محدود
موارد کاربرد شوینده صنعتی:
شستشوی مخازن و مجاری دستگاهای ماشین کاری