ارسال پیام برای مایع خنثی کننده

مایع خنثی کننده

بازدید:١٩ | ا

مایع خنثی کننده بهزیست ۳۶۰۱ مایع شفافی است که جهت خنثی سازی و پایین آوردن مقدار املاح آب جداسازی شده از امولسیون روغنهای مخلوط شونده، طراحی و تولیدگردیده است.

ویژگی‌های محصول مایع خنثی کننده:
کاهش هدایت الکتریکی

موارد کاربرد مایع خنثی کننده:
خنثی سازی آب جدا شده از روغنهای امولسیون شونده