ارسال پیام برای مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش

مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش

بازدید:٢٠ | ا

مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش
بهزیست ۹۰۱۵

مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش بهزیست ۹۰۱۵ مایع سینتاتیک با پایه آبی است که با توجه به داشتن افزودنی های خاص برای جلوگیری از چسبندگی ذرات فلزی و محافظت در برابر زنگ زدگی سطوح مختلف در حین عملیات جوشکاری، طراحی و تولید گردید است.

ویژگی‌های محصول مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش:
جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات
قابلیت بسیار بالا برای جلوگیری از چسبندگی ذرات بر روی سطوح
فاقد بو و ایمنی بسیار بالا
غیر قابل اشتعال
موارد کاربرد مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش:
جهت استفاده قبل از عملیات جوشکاری برای جلوگیری از پاشش ذرات جوش بر روی سطوح