ارسال پیام برای مایع چربی‌گیر و فسفاته

مایع چربی‌گیر و فسفاته

بازدید:٢١ | ا

مایع چربی‌گیر و فسفاته
بهزیست 1500

مایع چربی‌گیر و فسفاته بهزیست 1500 مایع چربی گیر و فسفاته برای سطوح آهنی می باشد که می تواند به راحتی لایه های نازک روغنی و همچنین گرد و غبارهای معمول کارگاهی را تمیز کرده و با ایجاد پوششی آبی رنگ بر روی سطح قطعات به بهتر چسبیدن رنگ کمک نماید.

ویژگی‌های محصول مایع چربی‌گیر و فسفاته:
چربی زدایی
جلوگیری از زنگ زدگی سطوح زیرین رنگ
بجای گذاشتن لایه ای آبی رنگ(قوس و قزحی) برای بهتر چسبیدن رنگ بر روی سطح فلز
موارد کاربرد مایع چربی‌گیر و فسفاته:
فسفاته کاری سطوح آهنی