ارسال پیام برای مایع پلیسه گیری

مایع پلیسه گیری

بازدید:٢٣ | ا

مایع پلیسه گیری بهزیست 1225 مایعی است که جهت چربی زدایی و محافظت قطعات با آلیاژهای آهنی در عملیات پلیسه گیری، طراحی و تولید گردیده است.

ویژگی‌های محصول مایع پلیسه گیری:
جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات و دستگاه
شستشوی چربی ها و جرمهای روی قطعات
موارد کاربرد مایع پلیسه گیری:
عملیات پلیسه گیری