ارسال پیام برای مایع ضدمیکروب صنعتی بهزیست ۲۰۳۰

مایع ضدمیکروب صنعتی بهزیست ۲۰۳۰

بازدید:٣٣ | ا

مایع ضدمیکروب صنعتی
بهزیست ۲۰۳۰

مایع ضدمیکروب صنعتی بهزیست ۲۰۳۰ مایع بسیار موثری جهت جلوگیری از رشد باکتری ها، قارچ ها، کپک ها و جلبک ها با پایه ترایزین می باشد که برای مصرف در مایعات پایه آبی در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.

ًضدمیکروبویژگی‌های محصول مایع ضدمیکروب صنعتی:
کمک به جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات و دستگاه
جلوگیری از رشد میکروبی و بو گرفتگی مایعات قابل اختلاط با آب
موارد کاربرد مایع ضدمیکروب صنعتی:
مایعات ماشین‌کاری، صنایع رنگ، صنایع لاستیک سازی، سوخت، چسب