سوش های میکروبی

ارسال در محصولات و خدمات گروه نوآوران تکنولوژی زیس
ا

ارایه انواع Cryo bank (بانک انجمادی ) هر بانک انجمائی شامل بیست عدد دانه بیو سرامیکی می باشد .با توجه به حفظ کیفیت محیط زیستی در این سیستم امکان کشت مجدد روی بستر جامد و محیط اگار دار نیز وجود دارد . با توجه به فرم چرخی شکل دانه ها ی بیو سرامیکی پس از فرو رفتن انس درون دانه ها می توان انها را از رو ی محیط جامد حرکت داده و از این طریق کشت مجدد را انجام داد .

سوش های میکروبی

پست های مرتبط

بازدید:٢۵۵٠ |
ارسال توسط شرکت کارن اطلس پژوه
فروش انوا ع سوش میکروبی
ا همکاران و مصرف کتتدگان عزیر اقدام به فروش انواع سوشهای میکروبی برای تشخیص انواع خودایمنی ها و بیماریهای عفونی در کنار سایر محصولات خود نموده است از اینرو خوشحال خواهیم شد تا با این خدمت جدید کمکی به
تهران ، شرکت کارن اطلس پژوه
صفحه ١