ارسال پیام برای کمد کلین روم به آزماسکو

کمد کلین روم به آزماسکو

بازدید:٩٠٠ | ا

کمد کلین روم

با توجه به حساسیت به گردو خاک و ذرات معلق در داخل کلین روم، لذا کمدهای داخل کلین رون هم باید به گونه ای باشند که کمتر درگیر این ذرات باشند و همواره باعث بهبود شوند نه اینکه خود کمد موضلی شود برای کارکنان.
با طراحی دقیق و استفاده از متریال مناسب کلین روم میتوان کمدها و سکوهایی داشت که به بهترین راندمان رسید.

1 / 1
کمد کلین روم به آزماسکو
http://www.behazmasakoo.ir