ارسال پیام برای لیفتراک 4.5 تن

لیفتراک 4.5 تن

بازدید:١٧٩ | ا

لیفتراک هایستر 4.5 تن.دکل 3.7 باتری نو. لاستیک 80 درصد.قیمت 27 میلیون

1 / 1
لیفتراک 4.5 تن