آبكاري سراميك با فانتاكروم البرز

بازدید:٧٢ | ا

آبكاري سراميك با فانتاكروم البرز

از جديدترين روش آبكاري در جهان ميتوان به سيستم آبكاري پاششي اشاره كرد.

شركت البرز كروم ادعا ميكند كيفيت مواد آبكاري ما در سراسر ايران حرف اول را ميزند.

همانطور كه در فيلم مشاهده ميكنيد در چند ثانيه كل كار سريع با مواد پوشش داده مي شود و سطح آينه اي به ما ميدهد.

جهت خريد دستگاه آبكاري فانتاكروم البرز و پك مواد لطفا تماس بگيريد.

09216820274

09354257478

02633342533

http://telegram.me/fantachromealborz

آبكاري سراميك با فانتاكروم البرز
http://www.alborzchrome.ir/2018/01/