دستگاه سيل كن دستي ظروف پلاستيكي از كاروپك

بازدید:۵٠ | ا

جهت سيل كردن درب ظروف پلاستيكي با استفاده از فيلم هاي از جنس PVC، PP، PEو ... به صورت روميزي و دستي مورد استفاده قرار مي گيرد. قابل استفاده در فروشگاهها و كارگاه هاي توليد مواد غذايي.
اين دستگاه به صورت اتوماتيك و نيمه اتوماتيك نيز ، قابل ارائه است.

دستگاه سيل كن دستي ظروف پلاستيكي  از كاروپك