دیسک آنتی بیوتیک-قیمت دیسک آنتی بیوتیک

ارسال در محصولات و خدمات آداک ویرا پژوه
ا

دیسکهای آنتی بیوتیک :
Amikacin
Aminosidin
Amoxicillin
Amphotericin B
Ampicillin
Ampicillin/cloxacillin
Ampicillin/sulbactam
Apramycin
Azithromycin
Azlocillin
Aztreonam
Bacitracin
Blank Disc in catridge
Blank Disc in Sachet
Bile Disc
Boronic acid
Carbenicillin
Cefaclor
Cefadroxil
Cefazolin
Cefdinir
Cefditoren
Cefepime
Cefixime
Cefodizime
Cefoperazone
Cefotaxime
Cefotetan
Cefpodoxime
Ceftriaxone
Chloramphenicol
Cinoxacin
Ciprofloxacin
Clavulanic acid
Clindamycin
Cloxacillin
Colistin
Danofloxacin
Doripenem
Doxycycline
Econazole
EDTA
Enoxacin
Erythromin
Fleroxacin
Fluconazole
Furazolidone
Fusidic acid
Garenoxa
Gentamicin

دیسک آنتی بیوتیک-قیمت دیسک آنتی بیوتیک
 • آداک ویرا پژوه
 • تلفن ثابت: ٢٨۴٢١٨٠٠-٠٢١ تماس
 • فکس: ٨٩٧٨٣۵٩٢
 • موبایل: ٠٩١٢١٠٨٠١۵٧ تماس
 • وبسایت: www.viralabco.com
 • ایمیل: adakvirapajoh@yahoo.com
 • کشور: ایران
 • استان: تهران
 • شهر: تهران
 • آدرس: بزرگراه رسالت
 • صفحه اختصاصی آداک ویرا پژوه   sanat.ir/adakvirapajoh
 • ثبت پیام یا سفارش