دستگاه وكيوم تك كابين از كاروپك :

بازدید:٩٩ | ا

جهت تخليه هواي داخل كيسه هاي حاوي محصولات غذايي و پروتئني به منظور افزايش ماندگاري محصول ، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دستگاه قادر به تزريق گاز مورد نظر ، به داخل كيسه مي باشد و در انواع خانگي ، فروشگاهي ، صنعتي و بدون كابين قابل است.
09131072925-02126214094

دستگاه وكيوم تك كابين از كاروپك :
http://Telegram.me/karopackbot