بالابر تک ریل چرخ خودرویی

بازدید:١۵٠ | ا

بالابر الکتروهیدرولیک تک ریل با چرخ خودرویی قابل یدک و ارتفاع کاربردی 6 الی 11 متر با ریل آلومینیومی ویژه

بالابر تک ریل چرخ خودرویی