بالابر دو با چرخ خودرویی

بازدید:١۵١ | ا

بالابر الکتروهیدرولیک دو ریل با چرخ خودرویی قابل یدک و ارتفاع کاربردی 8 الی 14 متر با ریل آلومینیومی ویژه

بالابر دو با چرخ خودرویی